• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Borgerlig vigsel - Søknad

Informasjon

    

Hvem kan vigsle:
Vigselsmyndighet skal primært foretas av ordfører/varaordfører. I tillegg kan vigsler foretas av rådmann og leder for kultur- og fritidsenheten.

Hvem kan vigsles:
Alle kan vigsles i Kongsvinger kommune, uansett bosted.

Prøvingsattest må innleveres kommunen senest en uke før fastsatt dato.

Sted for vigsler:
Vigselen kan foretas i kommunens egne lokaler. Hvilke lokaler som til enhver tid er tilgjengelige fremgår av rutiner for vigsler i Kongsvinger kommune.

Vigselen kan foretas på sted brudeparet selv har valgt. Kongsvinger kommune (vigsleren) forbeholder seg retten til å godkjenne stedet for vielsen.

Tidspunkt for vigsler:
Kongsvinger kommune åpner for vigsel alle dager innenfor kommunens normalarbeidstid.  

Rammer for vigselen:
Kongsvinger kommune har kun ansvar for selve vigselsritualet. Kommunen sørger for å sette frem blomster og lys. Pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag organiseres og bestilles av brudeparet selv.

Kostnader knyttet til vigselen:
Vigselen er gratis.

Lokaler: bruk av kommunale lokaler/kommunal eiendom er gratis. En eventuell leie av andre lokaler bestilles og dekkes av brudeparet selv.

Rammer for vielsen: Kostnader til pynt og dekorasjoner dekkes av brudeparet selv.

Øvrige innslag i vielsen: Kostnader til musikk eller andre kunstneriske innslag dekkes av brudeparet selv.

Vigsel utenfor kommunens grenser: Dersom brudeparet ønsker å vigsles utenfor kommunens grenser, men at vigsleren skal være fra Kongsvinger kommune, må dette organiseres av brudeparet selv. Brudeparet må dekke reiseutgifter for vigsleren og andre merutgifter dette medfører for kommunen.

 

Hjelp
Lukk
1.Klikk påHjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svareneunderveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukkenettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter atdu vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn førdu selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader