• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Kulturprosjekt - Søke om tilskudd

Informasjon

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL KULTURPROSJEKTER

1. HVEM KAN FÅ TILSKUDD
Tilskudd kan innvilges til lag/foreninger eller enkeltpersoner i Kongsvinger kommune. I unntakstilfelle kan det innvilges til lag/foreninger eller enkeltpersoner utenom Kongsvinger kommune, men tiltaket skal da være klart rettet mot innbyggere i Kongsvinger kommune. Det forutsettes at søker er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund/Tilskuddsportalen.

 • Det kommunale tilskuddet skal ikke overstige 50 % av kostnadssummen (inkludert egeninnsats)
 • Det vil kun i spesielle tilfeller gis tilskudd i mer enn 3 ganger til samme prosjekt etter gjentatt søknad
 • Det bevilges ikke tilskudd til ordinær drift* av lag/foreninger innenfor ordningen.

*Med drift menes: Aktiviteter som skal få støtte må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift. Ordinær drift regnes som løpende, fast eller gjentakende oppgave eller arrangement, og det regnes dermed ikke som et prosjekt. Tilskudd til kulturprosjekt gir heller ikke støtte til innkjøp eller investeringer i fast inventar eller vedlikehold av bygningsmasse, lokaler eller annet utstyr.

 


2. HVA KAN DET INNVILGES TILSKUDD TIL
Det kan innvilges tilskudd til alle typer fritids-, trivsels-, idrett- og kulturaktiviteter. Tilskudd kan gis til prosjekter som oppfyller minst tre av kriteriene nedenfor. I vurderingen av den enkelte søknad skal det vektlegges i hvilken grad prosjektene oppfyller det enkelte kriterium.

Prosjektene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

 • Skaper/utvikler nye tiltak og aktiviteter innen nye områder
 • Fungerer som et folkehelsetiltak
 • Skaper tilbud til barn og ungdom
 • Er et initiativ fra innbyggere
 • Skaper stor deltakelse
 • Har et kartlagt potensiale til å profilere Kongsvinger positivt
 • Tilskuddet brukes som medfinansiering i prosjekter som søker fylkeskommunale eller statlig tilskudd. Denne type søknader vil bli prioritert ved tildeling av tilskudd.
 • Innebærer et samarbeid mellom flere ulike aktører.

3. SØKNADSPROSEDYRE
Søknadene fremmes på dette søknadsskjemaet. Etter gjennomføring av prosjektet leveres kortfattet rapport med regnskap på eget digitalt skjema.

4. VEDTAKSMYNDIGHET
Vedtaksmyndighet i saken delegeres til rådmann for tilskudd inntil kr. 50.000. For tilskudd ut over dette beløp er formannskapet vedtaksmyndighet, etter innstilling fra komite for Miljø- og samfunnsutvikling.

Retningslinjene over forutsetter vedtak i kommunestyret 6. februar 2020.

Hjelp
Lukk
1.Klikk påHjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svareneunderveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukkenettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter atdu vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn førdu selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader