• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Spørsmål til de folkevalgte

Utfylling

Spørsmål fra innbyggere til de folkevalgte, eventuelt offentlig spørretid i kommunestyret

Her finner du retningslinjene for spørsmål til de folkevalgte: 

  • Alle personer som er bosatt og har stemmerett i kommunen kan stille spørsmål til ordføreren, kommunestyret eller det enkelte medlem av kommunestyret. 
  • Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av almen interesse.
  • Offentlig spørretid i kommunestyret er publikums «spørretime» før det formelle kommunestyret starter. Spørretiden tas etter møtets åpning og før navneoppropet.
  • For å sikre at svareren kan gi et tilfredsstillende svar, bør spørsmålene som hovedregel være forelagt ordføreren senest 2 dager før møtet.
  • Kommunestyrets medlemmer kan ikke selv delta som spørrere. Spørsmål som etter ordførerens oppfatning bør stilles til den kommunale administrasjon, avvises. Spørsmål som ikke kan besvares forsvarlig umiddelbart, utsettes til neste møte.
Innsender
/
/
Spørsmål

Hjelp
Lukk
1.Klikk påHjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svareneunderveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukkenettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter atdu vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn førdu selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader