• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Ledsagerbevis

Informasjon

Informasjon om Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort. Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller bistand fra en annen person for å kunne gå delta på ulike aktiviteter, for eksempel kino, idrettsarrangementer, teater, konserter, i svømmehallen eller reise kollektivt. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang. Kortholder må dekke egne kostnader. Kortholder velger selv ledsager.

Hvor gjelder kortet?

Ledsagerbeviset skal gjelde hele landet der arrangører, transportselskaper eller institusjoner har akseptert ordningen. Hva som er gjeldene pris på billetter fastsettes av arrangører eller transportselskap. Ulike ordninger benyttes – Du må selv undersøke dette. Ved billettbestilling må det oppgis at en trenger ledsager.

Hvordan søker du?

Søknad om ledsagerbevis fås ved henvendelse til kommunens servicetorg eller fylles ut hjemme og skrives ut. Søknad returneres utfylt til servicetorget eller til den adressen en finner på søknadsskjemaet. Det må legges ved dokumentasjon/uttalelse fra fagperson (helse/sosial, etat eller lege) på tilstand og behov. Husk passfoto.

Spesielle merknader:

  • Det er ingen aldersgrense for å få utstedelse av ledsagerbevis.
  • I hovedsak innvilges kun til en ledsager. Kun i helt spesielle tilfeller kan to ledsagere innvilges. Behovet må dokumenteres.
  • Kortets bakside viser spesielle merknader.

Søknad:

Det må legges ved dokumentasjon/uttalelse fra fagperson (helse/sosial eller lege) på tilstand/behov, samt passfoto.

Hjelp
Lukk
1.Klikk påHjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svareneunderveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukkenettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter atdu vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn førdu selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader